Daha Sürdürülebilir
Gelecek

Yeşil bina (çevreye duyarlı bina / sürdürülebilir mimarlık ürünü) kavramı, tasarım-üretim-kullanım ve kullanımın sonu olarak tariflenecek süreç içerisinde, enerji - su - malzemeler gibi bina yapımında kullanılan kaynakların, insan sağlığı ve doğal çevre üzerinde bırakacağı etkiyi, faydalı biçimde artırma pratiğidir.

Yeşil bina tasarımının çevresel faydalarını genel olarak; ‘ekosistemi, canlı çeşitliliğini, doğal kaynakları korur, hava ve su kalitesini artırır’ başlıkları altında toplayabiliriz. Yeşil bina konseptine tasarımın başında karar verilir. İnşa edilecek yapıda kullanılan malzemeler, çevreye duyarlı tasarım konseptini destekleyecek ürünler olmalıdır.

Tasarlanmışın inşasına karar verildiği anda, bu inşayı gerçekleştirecek strüktür malzemesinin karakteriyle çevreci bina konseptine en büyük adım atılmış olunur. Bu konsepte en uygun strüktür malzemesi ağırlıklı olarak çeliktir. Çelik, %90 geri dönüşümü olan bir malzemedir. Kalitesi ve dayanıklılığı, sürdürülebilirlik açısından önceliklidir. Geri dönüşümlü ve yeniden kullanıma uygun bir malzemedir.