Daha sorumlu,
daha saygılı

Akşan Yapı’ya göre başarı asla tesadüfî değildir.
Ve kurumlar başarısını, kendisi için, ailesi, şirketi, ülkesi ve nihayet dünya için en iyi şekilde kullanmalıdır. Başarının paylaşıldıkça çoğalacağına inanan Akşan, kazanımlarını, sosyal sorumluluğunun bilinciyle, doğru ve etkili kaynaklarda değerlendirmeyi her zaman ilke edinmiştir. Özellikle sürdürülebilir yaşam döngüsü bilincini önemsemekte, mümkün olduğu kadar güvenli, doğaya saygılı ve asla zarar vermeyen adımlar atmaktadır.

En büyük sorumluluğun önce doğaya, sonra ülkesine ve şirketine karşı olduğunun bilinci ile şirket kârlılığı arttıkça, ödediği vergi de, yarattığı istihdam da artmakta ve bu kârı gerekli kanallara aktararak paylaşmaktadır. Akşan, insanlığa saygı duygusu ile halka yakınlığı ön planda tutarak faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilincini yönetim anlayışının vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedir. Bu bağlamda Akşan Yapı’nın tüm kurumlarına, faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmeleri ve toplumu geliştirmeyi öncelikleri olduğunu benimsetmiş bir anayasası vardır.

Akşan olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda topluma karşı duyarlılığımızı ve çevresel sorumluluklarımızı, hissedarlarımızla, çalışanlarımızla, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, eğitim kurumları ve diğer paydaşlarımızla uyum ve işbirliği içinde yerine getirmek temel sosyal sorumluluk ilkemizdir.