Daha sorumlu,
daha sağduyulu!

Daha Sağduyulu

Her ne kadar dünya insansız teknolojilere doğru gitse de, Akşan Yapı en önemli faktörün insan olduğunu düşünmekte, salt profesyonel bakış açıları yerine, içinde sevgiyi de barındıran, insani temeller üzerinde kurulmuş bir kurum kültürünü benimsemektedir. Gelişmiş beyinleri istihdam ederek, şirketimizin niteliklerini geliştirebilecek bilgi ve tecrübe birikimine yatırım en büyük sermayemizdir.

Temel İnsan Kaynakları Politikamız

Stratejik hedeflere uygun olarak, kuruma özgün ve çağdaş insan kaynakları yönetimi sistemleri kurmak ve her dönemin gereklerine göre geliştirmek.

İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını, grup içerisinde şirketlerin özel koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda, adil imkânlar sağlayarak uygulamak.

Organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağının teminini ve gelişimini sağlamak.

Güvenilir, ayrımcılık gözetmeyen, yasalara ve insan haklarına saygılı bir seçme yerleştirme süreci gerçekleştirmek. Yetenek yönetimi prensiplerimiz doğrultusunda, kariyer hayatının başındaki yeni mezunlara da fırsatlar sunmak, açık pozisyonlarda kurum içi terfilere öncelik vermek.

Müşteri memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetini de dikkate almak . Ekibe yeni katılanların işe uyumunu kolaylaştırmak, görevin sağlıklı ve verimli şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışma koşullarını hazırlamak.

Süreçlere katkı sağlamayı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemler geliştirmek. İş tatminini, verimliliği ve motivasyonu üst seviyede tutmak; sosyal ve kültürel gereksinimleri karşılamak.

Kişisel ve mesleki gelişim için yurtdışı ve yurtiçi eğitim olanaklarını sağlamak, sürekli öğrenmeyi özendirmek.

Hedef bazlı yönetim yaklaşımı ile, çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmak, performanslarını sürekli takip etmek ve iyileştirmek. Performansa dayalı ücret, kariyer ve eğitim sistemleri hayata geçirmek.

Kendisini örgütsel vatandaş olarak gören yeteneklerle çalışmak :

  • Kurumun misyon ve vizyonunu, kültürünü ve değerlerini benimseyen
  • Bağlılığı yüksek
  • İşbirliğini temel alan, duyarlı
  • İleri görev bilinci ve sorumluluk sahibi
  • Sürekli gelişime önem veren, değişime uyumlu

Yetkin insan kaynağının, üstün şirket performansının garantisi olduğuna inanmaktayız. Hedefimiz, sektördeki başarısı kadar, insan kaynakları politikaları açısından da tercih edilen ve fark yaratan bir firma olmak.