Akşan Yapı
Gizlilik Politikası

www.aksanyapi.com alan adlı Web Sitesi'nin (kısaca "Web Sitesi" olarak anılacaktır) tüm hakları Akşan Etüd Müşavirlik Mühendislik A.Ş.' ye (kısaca "Akşan Yapı" olarak anılacaktır) aittir. Akşan Yapı, Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

5651 sayılı kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi' nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Akşan Yapı, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelerin, Web Sitesi üzerinde oluşturacakları Üye Profili sayfası gereği ve Web Sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle, kendileri ile ilgili bazı tanıtıcı kişisel bilgi(ad, soyad, e-posta, cep telefonu, adres) ve görsel içerikleri Akşan Yapı'a vermeleri gerekmektedir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Akşan Yapı bilgisayarlarında toplanan bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e- postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Akşan Yapı bünyesinde kullanılmaktadır. Müşteri bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemez ise dilediği zaman info@aksanyapi.com adresine e-mail göndererek bu aktiviteyi durdurabilirler ya da üyeliklerini iptal ettirebilirler. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Akşan Yapı tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, Akşan Yapı ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Akşan Yapı'ın üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

Akşan Yapı, Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Akşan Yapı, link vasıtasıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Akşan Yapı, işbu Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere kullanıcılara ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar ;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması; b. Akşan Yapı'ın üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması; c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; ve d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir. Akşan Yapı, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Akşan Yapı'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Akşan Yapı'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Akşan Yapı, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesini kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar, dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Akşan Yapı tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, Akşan Yapı veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Akşan Yapı, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir.

Akşan Yapı'ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Akşan Etüd Müşavirlik Mühendislik A.Ş
Adres: Seyrantepe Mahallesi
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi
No: 71 - 73
PK: 34418
Kağıthane-İstanbul
Email: info@aksanyapi.com